• Anonyme

  HELLO(¯`·._)❤Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  Je viens t'offrir(¯`·._)❤
  Les coeurs de l'amitié
  .....000000___00000❤ •*˜*•?Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ.•*˜*•?Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  _00000000_0000000❤ ..Excellent week endƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  _0000000000000000❤ .•*˜*•?Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  __00000000000000❤ •*˜*•?Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  ____00000000000❤
  _______00000❤ L'amitié n'est pasƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  _________0❤(¯`·._)❤
  ________*__000000___00000❤ •*˜*•?Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  _______*__00000000_0000000❤
  ______*___0000000000000000❤
  ______*____00000000000000❤ •*˜*•?Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  _______*_____00000000000❤
  ________*_______00000❤ Celle qu'on montreƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  _________*________0❤(¯`·._)❤
  _000000___00000❤___* •*˜*•?Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  00000000_0000000❤___*
  0000000000O00000❤____*
  _00000000000000❤_____* •*˜*•?Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  ___00000000000❤_____*
  ______00000❤_______* Ni celle qu'on parleƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  ________0❤(¯`·._)❤________*
  ________*__000000___00000❤ •*˜*•?Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  _______*__00000000_0000000❤
  ______*___0000000000000000❤
  ______*____00000000000000❤ •*˜*•?Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  ______*______00000000000❤
  _______*________00000❤ C'est tout simplementƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  _________________0❤(¯`·._)❤
  ________*__000000___00000❤ •*˜*•?Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  _______*__00000000_0000000❤
  ______*___0000000000000000❤
  ______*____00000000000000❤ •*˜*•?Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  ______*______00000000000❤
  _______*________00000❤ Celle qui vient du coeurƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  _________________0❤(¯`·._)❤•*˜*•?Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  ___8888888_____8888888❤ Je passe ★
  __8888888888_8888888888❤©©º(¯`·._)❤★Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  _88888888888888888888888❤Te souhaiter★
  _88888GOD BLESS YOU8888❤ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ(¯`·._)❤Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  __888888888888888888888❤Une bonne★
  ___8888888888888888888❤º©©º(¯`·._)★Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  ____88888MICHAEL.888❤Journeé★
  ______8888888888888❤Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ(¯`·._)❤Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  ________888888888❤Suivi d'une★
  __________88888❤ *º©©º(¯`·._)❤★Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  ___________888❤Agréable ★
  ____________8❤Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ(¯`·._)❤Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  __________$8❤ Soireé★
  _________$8❤º©©º(¯`·._)❤★Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  _______$8❤Pleine de bonheur★
  _____$8 ❤*Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ¯`·._)❤
  ___$8❤______$8$8$8$8❤BISOUS★
  __$8❤_____$8________$8❤Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ(¯`·._)❤Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  _$8❤_____$8__$8______$8❤BISOUS★
  _$8❤______$8__$8_____$8❤º©©º(¯`·._)
  _$8❤________$8_______$8❤BISOUS★
  __$8❤_______________$8❤Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ¯`·._)❤Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  ____$8❤___________$8❤BISOUS★
  _____$8❤________$8❤º©©º(¯`·._)❤Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  _______$8❤_____$8❤D'AMITIE★
  ________$8❤__$8❤Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ(¯`·._)❤Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  __________$8 ❤º©©º(¯`·._)